You are currently viewing ขายรถเก่าให้ได้เร็วและราคาดี

ขายรถเก่าให้ได้เร็วและราคาดี

การขายสินค้าสักชนิดผู้ขายย่อมต้องการขายสินค้าชนิดนั้นให้ได้ราคาสูงเพื่อผลกำไรที่สูงตามไปด้วย หรือ ขายให้ได้ราคาสูงเพื่อไม่ให้เข้าเนื้อหรือขาดทุน นอกจากส่วนของราคาแล้วผู้ขายก็ยังต้องการขายสินค้าให้ได้ไวกันอีกด้วย และนี่ก็เป็นหลักพิจารณาในการขายสินค้าทุกประเภทรวมถึงรถยนต์ด้วยไม่ว่ารถยนต์คันนั้นจะเป็นรถยนต์มือสอง สาม หรือ ที่เรียกกันว่ารถเก่าแล้วก็ตาม และสำหรับบทความนี้เราขอพาเหล่าผู้ที่ต้องการขายรถยนต์ไปพบกับเทคนิคเคล็ดลับในการขายรถเก่าให้ได้เร็วและราคาดีกัน

เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการขายรถเก่าให้ได้เร็วและราคาดี

1.ความพร้อมของรถยนต์ที่จะขาย

การจะขายรถเก่าให้ได้เร็วและราคาดีนั้นผู้ขายเองต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของรถยนต์ของตนไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องยนต์ ระบบเบรคและตัวล้อ ระบบช่วงล่างของตัวรถ ในส่วนนี้ผู้ขายก็ต้องพิจารณาว่าการดูแลหรือซ่อมแซมระบบต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มราคาขายรถให้ได้มากกว่าเดิมและคุ้มค่ากับราคาขายที่จะได้เพิ่มหรือไม่ ส่วนนี้จึงนับเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รถยนต์หรือรถเก่าที่ผู้ขายต้องการขายสามารถขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูง

2.ความพร้อมในการตั้งราคารถเก่า

การตั้งราคารถเก่านับเป็นอีกสิ่งสำคัญและเป็นตัวกำหนดกำไรที่ผู้ขายจะได้รับจากการขายเลย ผู้ขายต้องทำการเช็ครายละเอียดต่างๆ ของรถเก่าที่ตนต้องการจะขายเพื่อใช้ประกอบการตั้งราคาไม่ว่าจะเป็นความนิยมของรถเก่าในรุ่นที่ผู้ขายต้องการขายหรือราคาขายที่ตลาดตั้งไว้ จากนั้นก็มาประเมินร่วมกับสภาพรถที่ตนต้องการจะขาย แล้วกำหนดราคาตั้งสำหรับการขาย และอีกทริคหนึ่งก็คือ ต้องตั้งราคาขายมากกว่าราคาที่ต้องการขายจริง 10% เพราะส่วนนี้จะไว้สำหรับค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าโอนรถ หรือแม้แต่การต่อรองราคาของผู้ซื้อ

3.ความพร้อมในการตอบคำถามของผู้ซื้อ

ผู้ขายเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับคำถามของผู้ซื้อที่นิยมถามกัน อาทิเช่น เป็นรถบ้านมั้ย ใช้งานมาแล้วกี่ปี เคยประสบอุบัติเหตุมั้ย เป็นต้น ซึ่งการตอบคำถามผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนก็จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้เร็วตามไปด้วยเช่นกัน

4.ความพร้อมในการนัดผู้ซื้อ

ผู้ขายที่พร้อมทั้งการนัดผู้ซื้อมาชมรถ รวมถึงมีเอกสารต่างๆ ครบถ้วนย่อมเพิ่มโอกาสในการขายให้เร็วขึ้น ไวขึ้น การที่ผู้ซื้อได้เห็นรถยนต์ที่ผู้ขายลงขายก่อนย่อมเพิ่มโอกาสให้ผู้ขาย ขายได้เร็วตามไปด้วยนั่นเอง

5.ความพร้อมในส่วนของเอกสาร

การขายรถเก่าโดยทั่วไปมักจะมีการเคลื่อนไหวที่ช้าเพราะเรื่องของเอกสาร แม้ว่าผู้ซื้อจะชื่นชอบถูกใจในรถเก่าที่ขายมากเพียงใด แต่หากเอกสารไม่ครบถ้วนก็จะทำให้ผู้ซื้อชะลอการตัดสินใจซื้อได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ที่ซื้อรถเก่ามักจะกังวลในส่วนของแหล่งที่มาของรถ แม้ผู้ขายจะออกปากว่าเป็นเจ้าของก็ตามแต่การมีเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเล่มรถหรือเล่มประกันรถย่อมช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและช่วยให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจได้ไวขึ้น ผู้ขายเองก็สามารถขายรถได้ไวขึ้น

6.ความพร้อมในการเจรจาต่อรอง

ในข้อนี้นั้นจะเป็นเทคนิคสำหรับผู้ขายที่ต้องการขายรถเก่าคืนศูนย์เพื่อใช้ไปดาวน์รถคันใหม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทั้งเซลที่ดูแลและศูนย์ที่ผู้ขายไปขายจะพร้อมบริการผู้ขายในจุดนี้เป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มาซื้อรถคันใหม่นั้นเอง ในส่วนของธุระต่างๆ ผู้ขายจึงสามารถมอบให้เป็นหน้าที่ของเซลและศูนย์ได้เลย แต่ตัวผู้ขายเองต้องเน้นการเจรจาต่อรองให้ได้ราคาขายรถเก่าที่สูงและเป็นที่พึงพอใจซึ่งก็มาจากความพร้อมที่กล่าวไว้ก่อนหน้า เพียงเท่านี้ผู้ขายก็จะสามารถขายรถเก่าได้ราคาดี ไว และยังได้ดาวน์รถคันใหม่ไปในตัวอีกด้วย

เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการขายรถเก่าให้ได้เร็วและราคาดีจึงเป็นอีกตัวช่วยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายรถให้กับผู้ขาย