สินค้าด้านเคมี

สินค้าเคมี-ยาง

 1. Carbon Black
  • N220
  • N330
  • N550
  • N660
  • N774
 1. Antioxidant
  • 6PPD
  • RD
  • PAN
 1. Accelerators
  • CZ
  • DM (MBTS)
  • MBT
  • ZDEC
 1. Koresin
 2. Petroleum Resin
 3. Gum Rosin
 4. Kumano Maru Resin
 5. Sulfur
 6. Zinc Oxide
  • White seal (Rubber grade)
  • White seal (Cosmetic grade)
  • Red seal (Rubber grade)

สินค้าเคมีภัณฑ์

 1. Nonyl Phenol (NP-9)
 2. Sodium Lauryl Ether Sulphate
 3. Soda Ash
  • Soda ash (HOT)
  • Soda ash (COLD)
 1. Sodium Tripolyphosphate
 2. Sodium Perborate Monohydrate
 3. Sodium Percarbonate
 4. Sodium Sulfate
 5. Optical Brightener (CBS-X)

สนใจสินค้าเคมีติดต่อ