รับสร้างแบรนด์สินค้า (OEM)

“บริษัทของเราสร้างแบรนด์อะไรได้บ้าง”

ทางบริษัทฯ ของเราสามารถสร้างแบรนด์สินค้าอุปโภค ได้แก่ ผงซักฟอก แชมพูสมุนไพร สบู่ ครีมล้างหน้า น้ํายาขจัดคราบ น้ํายารีดผ้าเรียบ น้ํายาล้างจาน น้ํายาเคลือบเบาะเงา และน้ํายาเคลือบคอนโซนรถยนต์ ครบวงจรในต้นทุนที่ผู้ประกอบการเอื้อมถึง และสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ ทางบริษัท แมส ซัพพลาย มีคู่ค้าด้านเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจากหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดในต้นทุนที่ต่ำ

อีกทั้งได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและบริการแบบครบวงจร เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจสินค้าอุปโภคหรือผู้ที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตนเองตลอดจนบริษัทหรือแบรนด์ขนาดใหญ่ เรามีความชํานาญและมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ พร้อมให้คําปรึกษาพร้อมสร้างแบรนด์ก่อนและหลังการผลิตให้ท่านอย่างมีคุณภาพและครบครัน

ลูกค้าของเรา

ขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้า

1.ลูกค้าแจ้ง concept สินค้าที่ต้องการ
          แจ้งรายละเอียด ลักษณะ หรือตัวอย่าง

2.บริษัทฯ ทำใบเสนอราคา
          เมื่อลูกค้าตกลงผลิตสินค้า

3.ลูกค้าชำระเงิน
          ตามข้อตกลงในใบเสนอราคา

4.บริษัทฯ ผลิต Tester ให้ลูกค้าทดลอง    
          (14 วันทำการ/ครั้ง) ปรับแก้ได้ 2 ครั้ง

5.ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า  
          ลูกค้ายืนยันสูตร

6.ดำเนินการขอขึ้นทะเบียน มอก. หรือ อย. ผลิตภัณฑ์     
          (14-30 วันทำการ)

7.เข้าสู่กระบวนการผลิตบรรจุ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
          (14 วันทำการ)

8.ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ
          (เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ)

9.จัดส่งสินค้า 
          (ลูกค้าจะได้รับไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากวันชำระเงิน)